U hoeft zich niet aan te melden voor onze samenkomsten..
U hoeft zich niet aan te melden voor onze samenkomsten.
U hoeft zich niet aan te melden voor onze samenkomsten.

VACATURE

ENTHOUSIASTE EN INSPIRERENDE VOORGANGER (0.5 – 1.0 fte)

WIJ ZOEKEN
Een voorganger die onder Gods leiding, samen met de raad van oudsten en gemeenteleden verantwoordelijk is voor het leiden van onze plaatselijke gemeente. Een man waarbij het levend geloof in de Here Jezus Christus de basis is waaruit hij leeft, werkt, inspireert en coacht.
Meer informatie
Iedere zondagmorgen om 10.00 uur komen we samen in het gebouw ‘de Hoeksteen’ in de wijk Dauwendaele te Middelburg.

De prediking van Gods Woord, lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenkomsten.

Vanaf 27 juni drinken we weer koffie of thee na de samenkomst. En we zingen enkele liederen.


In deze wereld lijkt het vaak allemaal zo doelloos. De mens wordt geboren en sterft ook weer. En ook in dit mensenleven is niet alles even fijn.
Wij geloven dat God een plan, een doel, met deze wereld heeft en dat Hij een plan voor jou heeft.
De oorzaak van het doelloze, het zinloze, het lijden en sterven ligt in de zonde die de wereld in gekomen is.
De oplossing is te vinden in Jezus Christus, de zoon van God. Door Jezus te kennen wordt het leven waardevol en krijgt het een doel!

Daarom hebben we hart voor Jezus, maar ook hart voor jou!

We willen naar je luisteren, met je meeleven, je helpen bij het opbouwen van je geloof, voor je bidden of praktische hulp verlenen.

Wil je meer weten of een gesprek?
Neem gerust contact op met ons.

EEN GEMEENTE VOOR HET HELE GEZIN


gebouw de Hoeksteen
Roozenburglaan 22
4337 JH Middelburg
Baptistengemeente
de
Fontein
info@kerkdefontein.nl
IBAN: NL07RABO.0385.3320.41
ANBI: 0074.67.990