De deuren zijn open!U bent van harte welkom bij onze samenkomsten en thema- en studie-avonden. De Nederlandse overheid heeft weer nieuwe corona maatregelen afgekondigd. Raadpleeg hierover de nieuwsberichten.

We houden ons hierbij aan het
corona-protocol. Leest u dit a.u.b. door opdat u goed voorbereid naar onze activiteiten komt. U meldt zich via onze Scipio App (IOS en Android) aan. Gasten melden zich via deze website aan.

De Bijbelstudies gaan gewoon door. Hiervoor kunt u zich aanmelden.

agenda
aanmelden

verkondiging
youtube
kinderwerk
bijbelstudieKerkgebouw de Hoeksteen "Vereren, Volgen en Verkondigen"

Onze gemeente voelt zich verbonden met Israël, in de bijbel vaak aangeduid als Gods oogappel. De gebeurtenissen die daar plaatsvinden zijn een tijdklok voor de toekomst. We zien uit naar de komst van de Here Jezus, onze Redder nu niet meer als kindeke in de kribbe maar als Koning. Maranatha! Via de pagina "Samenkomst" kunt u daar meer over lezen.
Baptistengemeente De Fontein komt samen in kerkgebouw de Hoeksteen in Middelburg. Wij nodigen iedereen uit, die betrokken wil zijn- of meer wil weten over het christelijk geloof, om de samenkomst met ons mee te beleven. U bent van harte welkom.

Iedere zondagochtend komen we om 10.00 uur samen rond om de prediking van Gods Woord. Lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Wij nodigen u / jou van harte uit om ons te komen bezoeken, zoek een plaatsje in de kerkzaal,
laat u inspireren door het Woord en geniet van de liederen in de samenzang.

We openen met het zingen van een aantal liederen begeleid door het combo, bestaande uit een zangleidster, een aantal vocalisten en muzikanten. Na de samenzang, het welkom en de mededelingen, is er aandacht voor de kinderen in de dienst.

Na een korte inleiding zingen zij met de gemeente een kinderlied en gaan dan, met de begeleiders, naar hun eigen samenkomst in een van de jeugdlokalen.

Daarna vervolgt de dienst met het zingen van een aantal liederen en de prediking. Na de prediking is er ruimte voor vrij gebed, waarna het slotlied wordt gezongen. Als de dienst is afgelopen is er ruimte om nog gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, met soms wat lekkers erbij.

De dienst begint 's zondags om 10.00 uur. Ons adres kunt u vinden op de "Contact" pagina.


Combo

Opmerking: Via de knop "Bijbel" (online Bijbel) kun je kiezen voor verschillende bijbelvertalingen. Bijvoorbeeld: Herziene Statenvertaling (HSV) of de NBG vertaling uit 1951 (NBG51)

Rust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op Zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!


De tijd waarin we leven ondergaat veel veranderingen, niet alleen in onze gemeente maar ook in de maatschappij, verwoord in het oude lied, afgebeeld in het blauwe kader; "Rust mijn ziel uw God is Koning"

Bij de Woord verkondiging wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en de NBG51;

In Hosea 4:6 zegt de Here God: "
Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Het is voor ons als gelovigen heel belangrijk te weten wat de Bijbel ons leert over het verlossingswerk van de Here Jezus Christus, maar ook over allerlei belangrijke zaken in het leven. In de Bijbel staat immers opgeschreven wat God aan ons bekend wil maken.

Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom bij de Bijbelstudie op de woensdagavond om de twee weken. Informeer wel even of de studieavond doorgaat als u wilt komen.

We als Baptistengemeente ook betrokken bij Gods oogappel, Israël. Informatie hierover:
Israël

Ons kerkgebouw, de Hoeksteen is eventueel ook te huren voor activiteiten die in overeenstemming zijn met onze beginselen;
hoeksteen© copyright - baptistengemeente de fontein - bdf20201114