† Vereren † Volgen † Verkondigen †

Baptistengemeente De Fontein
Middelburg
cookies
Baptistengemeente De Fontein is verhuisd naar kerkgebouw de Hoeksteen in Middelburg. Wij nodigen iedereen uit, die betrokken wil zijn- of meer wil weten over het christelijk geloof, om de samenkomst met ons mee te beleven. U bent van harte welkom.

Iedere zondagmorgen komen we, om 10.00 uur, samen rond om de prediking van Gods Woord. Lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen een belangrijke plaats in onder het motto:

"Vereren, Volgen en Verkondigen"

Samenkomst
Nieuwsberichten

Nieuws in de Hoeksteen!


We openen met het zingen van een aantal liederen begeleid door het combo, bestaande uit een zangleidster, een aantal vocalisten en de muzikanten in wisselende samenstelling. Na de samenzang, het welkom en de mededelingen is er aandacht voor de kinderen in de dienst.

Na een korte inleiding zingen zij met de gemeente een kinderlied en gaan daarna, met de kinderleiding, naar hun eigen samenkomst in een van de jeugdlokalen. Daarna vervolgt de dienst met het zingen van een aantal liederen en de prediking van Gods Woord. Aansluitend is er ruimte voor vrij gebed, waarna het slotlied wordt gezongen.


Als de dienst is afgelopen is er volop ruimte om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. De dienst begint om 10.00 uur. Ons adres kunt u vinden op de "Contact" pagina.
Agenda

Kijk ook even in de komende Nieuwsberichten wat er te gebeuren staat binnenkort in de Hoeksteen.De tijd waarin we leven ondergaat vele veranderingen, niet alleen in onze gemeente maar ook in de maatschappij. Bij al die veranderingen in het leven moeten we denken aan een oud lied dat nog steeds actueel is. De tekst van dit bekende lied hebben we op deze pagina afgebeeld.

Onze gemeente voelt zich verbonden met Israël, in de bijbel vaak aangeduid als Gods oogappel. De gebeurtenissen die daar plaatsvinden zijn een tijdklok voor de toekomst. We zien uit naar de komst van de Here Jezus, onze Redder nu niet meer als kindeke in de kribbe maar als Koning. Maranatha!

Bijbel
IsraëlRust mijn ziel, uw God is Koning,
heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op Zijn wenken,
maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verand'ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug 't geen hij eens zag.

Rust mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!Colofon

P. van Netten, eindredacteur
J. Mesu, audioregistratie

Baptistengemeente "De Fontein"
Roozenburglaan 22
4337JH Middelburg

IBAN: NL07 RABO 0385 3320 41


© 2020 Alle rechten voorbehouden - v.20200124 Baptistengemeente De Fontein Middelburg