Wij wensen ieder een heel gelukkig en bijzonder Nieuwjaar!
... met de woorden uit het oude lied:

"Ga niet alleen door 't leven,
die last is u te zwaar ..."


Wij nodigen u / jou van harte uit om ons te komen bezoeken
in verband met de ons geadviseerde beperkende maatregelen
adviseren wij om eerst even de "mededeling" pagina te bezoeken

Wij komen samen onder Gods Woord en mogen genieten van
de liederen in de samenzang

onder het motto:

VEREREN, VOLGEN EN VERKONDIGEN

agenda


wie betrokken wil zijn of meer wil weten over het christelijk geloof,
is van harte welkom om de samenkomst met ons mee te beleven

zodra het weer mogelijk is, zie "mededeling" is er na
de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten
onder het genot van koffie of thee

FonteinLogo
Baptistengemeente De Fontein
Roozenburglaan 22 ● 4337JH Middelburg
www.kerkdefontein.nl ● 0118-1234567
zondagsschool

● groep 1 – 4
● groep 5 – 6
● groep 7 – 8


in het zondagsschool programma zijn de volgende elementen opgenomen:

● zingen
● Bijbelverhaal
● tekst van de maand
● knutselen/spel
● drinken met wat lekkers

crèche

● 0 – 4 jaar crèche

welkom

Iedere zondagochtend komen we om 10.00 uur samen rond om de prediking van Gods Woord. Lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Wij nodigen u / jou van harte uit om ons te komen bezoeken, zoek een plaatsje in de kerkzaal, laat u inspireren door het Woord en geniet van de liederen in de samenzang onder begeleiding van het combo.


ga niet alleen door ’t leven
die last is u te zwaar
laat ÉÉN u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen

© copyright - baptisten gemeente de fontein - 20210109