wie wij zijnOnze gemeente wil je helpen met het christelijk geloof (= vertrouwen); Door de kracht van de Heilige Geest vereren wij God de Vader, volgen wij Jezus Christus, zijn Zoon, en verkondigen wij het Evangelie tot redding van mensen. Klinkt dit fantastisch? Ga op ontdekkingstocht, wij helpen u op de belangrijkste weg in uw leven.

Dit doen we o.a. door wekelijkse samenkomsten op het gebied van lofprijzing en aanbidding en de verkondiging van het Woord.

Ook kun je deelnemen aan de bijbelstudie avond waarin diverse onderwerpen aan bod komen ter verduidelijking en onderwijzing vanuit de Schrift, Gods onfeilbare Woord. In veel wijken van de stad zijn ook huiskringen waaraan je kunt deelnemen en waar kringleden naar elkaar omzien in soms moeilijke omstandigheden.

Een aantal gemeenteleden doet ook zendingswerk in verre landen en we ondersteunen enkele christelijke organisaties.In Hosea 4:6 zegt de Here God: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Het is voor ons als gelovigen heel belangrijk te weten wat de Bijbel ons leert over het verlossingswerk van de Here Jezus Christus, maar ook over allerlei belangrijke zaken in het leven. In de Bijbel staat immers opgeschreven wat God aan ons bekend wil maken. Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom bij de Bijbelstudie op de woensdagavond.

Wat kunnen we bieden?Iedere zondag houden we een samenkomst in ons gebouw "de hoeksteen" te Middelburg. Hier ontmoeten wij elkaar en alle gasten in de eredienst. Voor de kinderen en onze jeugd is er een eigen samenkomst, zoals de zondagsschool, de jeugd en er is een crèche voor de kleintjes. Voor meer informatie over de jeugd hebben we een aparte pagina op deze website.

Voor mensen die meer kennis willen opdoen over bijbelse onderwerpen zijn er de twee wekelijkse bijbelavonden, behalve in de zomermaanden. Deze avonden in het teken van "kennis" worden verzorgd door onze voorganger, of een gast leraar in de theologie. Wij gebruiken in de gemeente voornamelijk de Herziene Statenvertaling van de Bijbel. Soms worden ter verduidelijking ook gedeelten gelezen uit de NBG 1951 en Het Boek om bepaalde onderwerpen te verduidelijken.


Er worden ook "kring avonden" gehouden door groepjes gemeenteleden, meestal bij iemand thuis. Kringen bestaan uit ongeveer zes tot tien personen. Er wordt meestal een bepaald onderwerp belicht en er is mogelijkheid om elkaars verhaal aan te horen en eventueel binnen de groep te bespreken. Het is fijn om op deze ongedwongen wijze de mede geloofsgenoten beter te leren kennen en tevens een gezellige avond te hebben. Ook kun je dan elkaar tot hulp zijn in moeilijke situaties.

Voor de jeugd worden avonden georganiseerd rondom een bijbels onderwerp, afgewisseld met ontspanningsavonden, waarbij we bijvoorbeeld een film kijken of sport en spel doen in een gymzaal in de buurt. Ook hebben we elk jaar een kamp waarbij we een nacht slapen in een kamphuis in de buurt. De kampen hebben elk jaar een speciaal thema. Als je dit aanspreekt ben je van harte welkom!


© copyright - baptisten gemeente de fontein - 20210109