Bijbelstudie

bijbelLucas Evangelie, Deel 1 - 4eOpmerking: Lucas 6: 37b is in de BGT (Bijbel in Gewone Taal) niet juist vertaald. Zie voor de juiste vertaling de HSV of NBG vertalingen.

het geluid kunt u pauzeren / starten in onderstaande balk:© copyright - baptistengemeente de fontein - bdf20201114