Baptisten Gemeente

de Fontein

Iedere zondagochtend komen we om 10.00 uur samen rond om de prediking van Gods Woord. Lofprijzing, aanbidding en voorbede nemen hierbij een belangrijke plaats in.

Nu we in verband met de Corona pandemie tijdelijk niet kunnen samenkomen in de hoeksteen is er de mogelijkheid om onze online samenkomst te bezoeken:
Wij nodigen u / jou van harte uit om ons te komen bezoeken, zoek een plaatsje in de kerkzaal,
laat u inspireren door het Woord en geniet van de liederen in de samenzang.

We openen met het zingen van een aantal liederen begeleid door het combo, bestaande uit een zangleidster, een aantal vocalisten en muzikanten. Na de samenzang, het welkom en de mededelingen, is er aandacht voor de kinderen in de dienst.

Na een korte inleiding zingen zij met de gemeente een kinderlied en gaan dan, met de begeleiders, naar hun eigen samenkomst in een van de jeugdlokalen.

Daarna vervolgt de dienst met het zingen van een aantal liederen en de prediking. Na de prediking is er ruimte voor vrij gebed, waarna het slotlied wordt gezongen. Als de dienst is afgelopen is er ruimte om nog gezellig na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee, met soms wat lekkers erbij.

De dienst begint 's zondags om 10.00 uur.
Dominee

Ds. Jaap van der Zeeuw


preek
agenda

bijbel
Israël


Wij gebruiken voornamelijk de Herziene Statenvertaling van de Bijbel. Soms worden ter verduidelijking ook gedeelten gelezen uit de NBG 1951 en Het Boek om bepaalde onderwerpen te verduidelijken. Via de link naar Bijbel online kun je kiezen tussen verschillende vertalingen.


Colofon

P. van Netten, eindredacteur
J. Mesu, audioregistratie
Baptistengemeente "de Fontein"

Roozenburglaan 22
4337JH MIDDELBURG
Bankrekening:

IBAN: NL07 RABO 0385 3320 41
E-Mail adres:

info@kerkdefontein.nl
© 2020 Alle rechten voorbehouden - Baptisten gemeente de Fontein Middelburg - LunVisie 20200322