BijbelstudiesKies hier de bijbelstudie die u wilt bekijken:

Seizoen 2020 / 2021 Het Lucas Evangelie

Lucas Deel 1 - 1e


Lucas Deel 1 - 2e


Lucas Deel 1 - 3e


Lucas Deel 1 - 4e


Lucas Deel 1 - 5e


Lucas Deel 1 - 6e


In het bijbelboek Hosea, hoofdstuk 4 vers 6 zegt de Here God: "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." Het is daarom ook voor ons heel belangrijk te weten wat de Bijbel ons leert over het verlossingswerk door de Here Jezus en alle belangrijke zaken in het leven.

Iedereen, van jong tot oud, die meer wil weten over wat de Here God ons wil zeggen via Zijn Woord in de bijbelboeken, is van harte welkom op de woensdagavond in de even weken van sept. t/m mei van 20.00 - 21.30 uur in ons kerkgebouw.


© copyright - baptistengemeente de fontein - bdf20201114